Přihlášky na MTB Zajíc cup 11.5.2024

Přihlášení na Zajic Cup pro Plantážníky 11.5.2024

Registrace do 10.5.2024 18:00,
pak již jen na místě.

Platební info k závodu Zajic Cup pro Plantážníky 11.5.2024

Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby:ZAJIC CUP pořádá Spolek pro sport
IČO: 03019926
Číslo účtu: 2101274325/2010
Variabilní symbol: viz Seznam přihlášených
(v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)