Přihlášky na závody

Přihlášení na Tour de Brdy - Dětské závody 5.10.2019

Registrace do 3.10.2019 18:00,
pak již jen na místě.

Platební info k závodu Tour de Brdy - Dětské závody 5.10.2019

Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby:
www.sparta-cycling.cz
Zdeněk Rubáš
Číslo účtu:

78-3637910267/0100

Variabilní symbol: viz Seznam přihlášených (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)