Přihlášky na štafetový závod dvojic 2x5x1km neděle 20.8.2023

Název závodu Seznam přihlášených Startovné za dvojici

Další informace na webu závodu: www.bezeckedvojice.cz

Platební informace: číslo účtu a VAR jsou také v seznamech přihlášených.

Chyby a odhlášení v registracích směřujte: